Om oss

Carlark är en arkitektbyrå med säte på Kvarnholmen i Nacka. Vi är specialiserade på att gestalta och projektera utomhusmiljöer såsom parker och spontanidrottsanläggningar.

Byrån drivs av personer aktiva inom områdena vi designar. Vi skapar anläggningar som är unika och anpassade för den givna platsen. Det är också viktigt för oss att skapa trygga miljöer där alla känner sig välkomna.

Vi ställer oss bakom Generation Peps vision – att alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Idag kommer bara tre av tio unga upp i den rekommenderade mängden fysisk aktivitet, 60 min per dag, och knappt hälften av alla barn äter grönsaker varje dag. Detta vill vi vara med och förändra! Vi bidrar genom att gestalta utomhusmiljöer som inspirerar till lek och aktivitet, liv och rörelse. Tillsammans skapar vi en folkrörelse för barn och ungas hälsa.