About us

Carlark är en arkitektbyrå med säte på Kvarnholmen i Nacka. Vi är specialiserade på att gestalta och projektera utomhusmiljöer såsom parker och spontanidrottsanläggningar.

Byrån drivs av personer aktiva inom områdena vi designar. Vi skapar anläggningar som är unika och anpassade för den givna platsen. Det är också viktigt för oss att skapa trygga miljöer där alla känner sig välkomna.