Följ oss gärna på Instagram. Där lägger vi upp det dagliga arbetet med skisser, idéer och pågående projekt. Vi blandar även flödet med bakgrund och roliga historier kring design och uppkomsten av subkulturer.