Humlegården skatepark

Humlegården skatepark byggdes 2005 och blev snabbt en mötespunkt för Stockholms street skejtare. Sedan dess har skateparken använts genom åren och har bidragit till streetkulturen.

I och med att den har använts frekvent, har marken och skateobjekten blivit slitna. Den gamla asfalten gör att marken blir svårare att åka på. Kvalitén på utövarna försämras. Idag är Humlegårdens skatepark inte lika populär som den var för några år sedan.

created by dji camera

Här presenteras ett förslag på hur man kan förbättra ytan. På objektens mest omtyckta kanter har förslitningar gjorts till den grad att det är svårt att göra trick där. Vi föreslår att man slipar eller byter ut granitkanterna för att uppnå den ursprungliga funktionen. Genom att byta ut asfalten och därefter måla den hade marken hållit längre. Dessutom kan färgen göra platsen till en mer inkluderande, inspirerande och vackrare plats.