Moheda skatepark

Moheda skatepark är 380 kvadratmeter och byggdes klart år 2020. Skateparken är en del av en större aktivitetspark.

Skateparken är designad med två street-spår som möts i en bank hip. Kilformen öppnar upp sig till en separat men sammankopplad minirampsdel. Aktivitetsparken ligger vid Mohedavallen och skateparken är placerad mellan församlingshemmet och Mohedaån.