Sollentuna sportskog

01_Sportskogen

Sportskogen består av 4 stationer med aktiviteter längs en led i skogen ovanför Edsbergs sportfält. Vi har tagit fram Sportskogen tillsammans med Sollentuna kommun för att erbjuda spontan träning som ett komplement till de träningsledda aktiviteterna nere på sportfältet.

Stationen på bilden nedan är framtagen för parkour. Väggarna är placerade med olika höjder och avstånd för att skapa många linjer för utövarna. Tanken är att man ska hoppa över eller från vägg till vägg och med precision landa på valda ytor.

carlark_sportskogen_station15x7

carlark_sportskogen_station35x7

Stationerna ramas in av de vackra träden och bildar tydliga naturrum som på kvällen blir iscensatta av lamporna ovanför varje station.

På bilden ovan visas en station med plattformar som liknar svampar. Som en del av konceptet naturparkour är tanken att man här ska hoppa från plattform till plattform.

carlark_sportskogen_station22x3

Den här stationen som visas på bilden ovan är en hinderbana med start och mål. Här kan man tävla i att ta sig genom banan på snabbast tid. Innan man börjar springa slår man på den röda knappen som startar klockan och när man är i mål slår man på en ny knapp som stannar tiden. Ovanför målgången syns tiden på displayen.

carlark_sportskogen_station45x7

Den fjärde stationen är framtagen för bouldering. Den existerande stenen hade en bra höjd för klättring utan rep som vi ville framhäva som en del av naturparkouren. Vi har placerat klättergrepp i tre olika svårighetsgrader och täckt marken med mjukt underlag runtomkring.